WSTS to nowoczesny ośrodek naukowo-dydaktyczny, oferujący interdyscyplinarne studia z obszaru nauk teologicznych i społecznych. Podstawową jednostką Uczelni jest Wydział Teologii prowadzący studia stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe oraz kursy w ramach powołanych Instytutów będących jego integralną częścią. Instytuty realizują powierzone im zadania za pośrednictwem wysoce wykwalifikowanych w swoich dziedzinach specjalistów. Dążąc do osiągnięcia zamierzonych celów, WSTS łączy chrześcijański charakter Uczelni z wiedzą akademicką.