WYDARZENIA

Międzynarodowa konferencja naukowa „Przemiany ekumenizmu”

Międzynarodowa konferencja naukowa „Przemiany ekumenizmu”

Data: 8 marca 2024

Konferencja poświęcona jest przemianom, jakie zachodzą w ruchu ekumenicznym w ostatniejdekadzie. Punktem wyjścia do refleksji, jaką chcemy zaproponować, jest niedawno opublikowaneoświadczenie I fazy dialogu luterańsko-pentekostalnego „Duch Pana nade mną”. Jest ono przykłademjak zaangażowanie się tradycji pentekostalnej wpływa na ruch ekumeniczny, zmieniając także sposóbrealizacji klasycznego formatu dialogu bilateralnego. Wśród referentów na naszej konferencji znaleźliluteranie i chrześcijanie […]

więcej info
Dni otwarte Instytutu Mesjanistycznego i Konferencja ROOTS of FRUITS

Dni otwarte Instytutu Mesjanistycznego i Konferencja ROOTS of FRUITS

Data: 7-10 Marca 2024

Czy gryząc jabłko zastanawiamy się nad systemem korzeniowym jabłoni, z której ono zostałozerwane? Tymczasem – gdyby nie korzeń, owoców nie byłoby wcale! Dostarcza wodę i substancjeumożliwiające roślinie wzrost, jest więc kluczowy dla powstania dobrych, soczystych i zdrowychowoców. Podobnie jest w duchowym wymiarze naszego chrześcijańskiego życia. Czerpie ono sokiz duchowego korzenia, jakim jest Izrael (por. Rz […]

więcej info
Oblicza pentekostalizmu – konteksty kulturowe i społeczne

Oblicza pentekostalizmu – konteksty kulturowe i społeczne

Data: 24 Listopada 2023

Konferencja skierowana jest do reprezentantów nauk humanistycznych i społecznych, zainteresowanych pentekostalizmem. Planowana jest publikacja artykułów pokonferencyjnych. Dynamiczny rozwój chrześcijaństwa pentekostalnego wywołuje pytania zarówno o jego specyfikę, jak również możliwości adaptacyjne. Stając się obecnie sposobem życia dla ponad półmiliardowej grupy zwolenników i narzędziem konstruowania tożsamości zmusza do namysłu nad atrakcyjnością tego ruchu oraz realnością promowanego paradygmatu […]

więcej info