O UCZELNI

Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie (WSTS) – szkoła wyższa prowadzona pod egidą Kościoła Zielonoświątkowego w RP kształcąca studentów w zakresie teologii i nauk społecznych. Jej korzenie sięgają roku 1968, kiedy to w ramach Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego powstała w Warszawie pierwsza powojenna Szkoła Biblijna. W następstwie rozwoju przekształcona w Warszawskie Seminarium Teologiczne, aby finalnie 2012 roku stać się Wyższą Szkołą Teologiczno-Społeczną.

NASZA MISJA

Misją WSTS jest kształcenie studentów, by służyli Bogu, Kościołowi i światu jako pracownicy duchowni i świeccy. Pragniemy, aby studenci i absolwenci naszej uczelni wywierali pozytywny wpływ na otaczającą ich rzeczywistość – budowali Królestwo Boże dotykające każdej sfery życia człowieka.

„Szczęśliwy człowiek, który posiadł mądrość, który nabył zdolności myślenia, bo mądrość niesie korzyść większą niż srebro, a jej zdobycie – przewyższa wartość złota; jest cenniejsza od najdroższych pereł i nie dorówna jej nic z twoich skarbów. W prawej ręce dzierży długie życie, w lewej zaś – bogactwo i chwałę. Jej drogi są drogami rozkoszy, a wszystkie jej ścieżki niosą pokój. Jest drzewem życia dla swych miłośników, kto się jej trzyma, dostępuje szczęścia”
Prz. 3,13-18″