STUDIA PODYPLOMOWE / KURS Program stypendialny Coaching i Mentoring 2024

STUDIA PODYPLOMOWE / KURS
Program stypendialny Coaching i Mentoring 2024

 

W roku 2017 WSTS nawiązało współpracę z renomowaną szkołą coachingu CoachWise S.A. Zawarte partnerstwo daje uczestnikom studiów dostęp do uznanych metod, narzędzi coachingowych i 30 godzin akredytowanego kursu ICF (International Coach Federation). Kształt programu stypendialnego wpisuje się w misję WSTS oraz szkoły coachingu CoachWise, które pragną w ten sposób wspierać wszystkich ludzi zaangażowanych duszpastersko i społecznie.

Uczestnicząc w programie stypendialnym uzyskujesz dostęp do pełnego kursu w preferencyjnej cenie.

Aplikuj

Warunki aplikacji na program stypendialny

 1. Planujesz zaangażowanie w działalność, w której istnieje możliwość wykorzystania zdobytych na studiach umiejętności coachingowych, by wspierać innych ludzi niekomercyjnie (nie pobierając żadnych opłat za usługę).
 2. Zdobytych umiejętności coachingowych nie będziesz wykorzystywać w obszarze komercyjnym (pobierając wynagrodzenia za usługę coachingową).
 3. Jesteś zaangażowany w działalność misji, fundacji, stowarzyszeń chrześcijańskich lub Kościołów. Angażujesz się w działalność społeczną jako wolontariusz.
 4. Zdobytych umiejętności coachingowych nie będziesz wykorzystywać w obszarze komercyjnej edukacji.

Jeżeli nie masz pewności, czy spełniasz wszystkie warunki, możesz zaaplikować równolegle w regularnym trybie rekrutacji i stypendialnym.

Informacje

Opłaty

Koszt Programu Stypendialnego to 4500 zł lub 2 raty po 2350 zł

Czas trwania

od października 2023
do czerwca 2024

Miejsce

niestacjonarny, hybrydowy (zajęcia online i offline)
9 zjazdów (sobota, niedziela)

WARUNKI PRZYJĘCIA NA PROGRAM STYPENDIALNY

 • Warunkiem uczestnictwa w programie jest uzyskanie rekomendacji od osoby przełożonej z organizacji non profit, z którą kandydat jest związany
 • Warunkiem uczestnictwa w programie jest podpisanie następujących deklaracji podczas rekrutacji:
  • świadczenia bezpłatnych usług coachingowych, by wspierać innych ludzi
  • zaangażowania w działalność społeczną jako wolontariusz
  • niewykorzystywania zdobytych umiejętności coachingowych komercyjnie
WARUNKI PRZYJĘCIA NA PROGRAM STYPENDIALNY