Chrześcijanie wobec sekularyzacji

Chrześcijanie wobec sekularyzacji

Kiedy: 28 Październik 2023

Miejsce: Aula WSTS

Godzina: 11:00 - 17:15

Organizator: Polskie Forum Chrześcijańskie

Sekularyzacja przyśpiesza. W latach 1981-2007 większość krajów stawała się bardziej religijna, ale już w latach 2007-2020 w przytłaczającej większości ta tendencja się odwróciła. Jakie są powody tej sytuacji. Czy jest to wynik rosnącego poparcia dla indywidualnego wyboru i prywatyzacji religijności? A może reakcja na działania fundamentalistów religijnych i wykorzystujących ich opaczną gorliwość cynicznych polityków? A może mści się tuszowanie wewnątrz chrześcijańskich skandali i brak zdecydowanej reakcji władz kościelnych? Czy może, po prostu, dobrobyt, niższe wskaźniki przemocy i poprawa zdrowia publicznego, zmniejszyły zapotrzebowanie na religię? Czy gwałtowny spadek praktyk religijnych oznacza definitywny koniec chrześcijaństwa? Czy może tylko pewnych jego form? Czy widać gdziekolwiek oznaki, że ludzie nadal szukają w kościołach odpowiedzi na ich głębokie egzystencjalne pytania oraz nadziei na jutro?

Na te i inne pytania będziemy chcieli odpowiedzieć podczas konferencji Polskiego Forum Chrześcijańskiego „Chrześcijanie wobec sekularyzacji: diagnozy i poszukiwanie rozwiązań”. Jej sesja pierwsza dotyczyć będzie przyczyn procesów sekularyzacyjnych w Polsce oraz kondycji religijnej Polaków. Sesja druga poświęcona będzie poszukiwaniom odpowiedzi na tendencje sekularyzacyjne i przykładom wspólnot, które mimo wszystko je przełamują i wnoszą w swoje otoczenie realną nadzieję. Konferencja odbędzie się 28 października 2023 r. (sobota) w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej w Warszawie. Szczegóły poniżej.

Powrót