Międzynarodowa konferencja naukowa „Przemiany ekumenizmu”

Międzynarodowa konferencja naukowa „Przemiany ekumenizmu”

Kiedy: 8 marca 2024

Miejsce: ul. Broniewskiego 48

Godzina: 11:00-18:00

Organizator: Chrześcijańska Akademia Teologiczna i Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna

Konferencja poświęcona jest przemianom, jakie zachodzą w ruchu ekumenicznym w ostatniej
dekadzie. Punktem wyjścia do refleksji, jaką chcemy zaproponować, jest niedawno opublikowane
oświadczenie I fazy dialogu luterańsko-pentekostalnego „Duch Pana nade mną”. Jest ono przykładem
jak zaangażowanie się tradycji pentekostalnej wpływa na ruch ekumeniczny, zmieniając także sposób
realizacji klasycznego formatu dialogu bilateralnego. Wśród referentów na naszej konferencji znaleźli
luteranie i chrześcijanie pentekostalni, którzy byli odpowiedzialni za prowadzenie dialogu i powstałe
oświadczenie, a także przedstawiciele Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i Kościoła
Zielonoświątkowego w RP, przed którymi postawiono zadanie odniesienia się do ustaleń raportu
z lokalnej perspektywy. Program konferencji uzupełnia panel z przedstawicielami polskich organizacji
ekumenicznych (Polska Rada Ekumeniczna, Globalne Forum Chrześcijańskie) oraz Kościoła
Katolickiego, którzy w ramach dyskusji panelowej zmierzą się z pytaniami o przemiany w ruchu
ekumenicznym.

Powrót