Studia
Licencjackie

wybierz kierunek

Studia
Licencjackie

wybierz kierunek

dr Elżbieta Bednarz, prof. WSTS

Kierownik Instytutu Pedagogiki Religii z Etyką, dziekan WSTS

Doktor nauk teologicznych w zakresie teologii praktycznej: pedagogiki religijnej. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Adiunkt w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, wykładowca w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej.

prezb. dr Piotr Nowak

Dyrektor Instytutu Teologii Biblijnej i Pastoralnej, Rektor WSTS

Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1988), podyplomowych studiów z zakresu pedagogiki w Akademii Pedagogicznej w Krakowie (1997), Szkoły Poradnictwa Rodzinnego ChIB (1999) i programów z zakresu coachingu (Essentials, Advanced i Equipped) w CoachWise w Warszawie (2017-2018). Doktor nauk teologicznych (2020).