Studia
Podyplomowe

wybierz kierunek

Studia
Podyplomowe

wybierz kierunek

dr Elżbieta Bednarz, prof. WSTS

Kierownik Instytutu Pedagogiki Religii z Etyką, dziekan WSTS

Doktor nauk teologicznych w zakresie teologii praktycznej: pedagogiki religijnej. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Adiunkt w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, wykładowca w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej.