WYDARZENIA

Chrześcijanie wobec sekularyzacji

Chrześcijanie wobec sekularyzacji

Data: 28 Październik 2023

Sekularyzacja przyśpiesza. W latach 1981-2007 większość krajów stawała się bardziej religijna, ale już w latach 2007-2020 w przytłaczającej większości ta tendencja się odwróciła. Jakie są powody tej sytuacji. Czy jest to wynik rosnącego poparcia dla indywidualnego wyboru i prywatyzacji religijności? A może reakcja na działania fundamentalistów religijnych i wykorzystujących ich opaczną gorliwość cynicznych polityków? A […]

więcej info
Oblicza pentekostalizmu – konteksty kulturowe i społeczne

Oblicza pentekostalizmu – konteksty kulturowe i społeczne

Data: 24 Listopada 2023

Konferencja skierowana jest do reprezentantów nauk humanistycznych i społecznych, zainteresowanych pentekostalizmem. Planowana jest publikacja artykułów pokonferencyjnych. Dynamiczny rozwój chrześcijaństwa pentekostalnego wywołuje pytania zarówno o jego specyfikę, jak również możliwości adaptacyjne. Stając się obecnie sposobem życia dla ponad półmiliardowej grupy zwolenników i narzędziem konstruowania tożsamości zmusza do namysłu nad atrakcyjnością tego ruchu oraz realnością promowanego paradygmatu […]

więcej info